Oficiální Questy    Dračí terror
        Země, tak jak jí známe. byla ještě mladá, hrdinové slabí a krafti se právě naučili železné zbraně a brnění. A tenkrát prilétl drak. Byl to drak ze starých časů, takový co spálí město na dva plivance. Takový co zabije +é hrdinů jedním plivancem. A plivat uměl rychle. Uměl ale i mluvit. A jeho slova zněla v překladu: "Dejte mi každý den sto tisíc zlaťáků nebo denně vypalím jedno město" Ale v Gondoru ani Mordoru nebylo tolik zlata. A tak drak pálil jedno město za druhým. Hrdinové šli draka zabít a nikdo se nevrátil. Po nich šla druha atřetí výprava a opět stejný výsledek. I zmizela ze světa naděj. Děti si nehrály, ale už ani nezlobily. Ženy už neměly slz a muži sil. Jediné město nezůstalo jak bývalo. Zem pokrylo ticho.
Pak začaly znít kladiva a kovadliny. Zkováren bylo slyšet rozdýchávaní ohně a syčení odpařované vody při kalení ocele. Hrdinové zpozorněli, ženy si omyly obličeje od sazí. Král svolal zbytky svého národa. Před dav předstoupil kraft Šikula a promluvil k davu: "Každý, kdo se psotaví drakovi dostane výzbroj zdarma. Každý dostane brnění či hůl, co je mu třeba. Budeme na draka posilat další a další výpravy dokud nepadne." Dav jásal, do lidských srdcí se vrátila naděje. Válečníci bušili do nových ocelových štítů, magové potežkávali nezname teakové hole a drmolili neznamá kouzla. Klerička Imoen dlouho trenovala léčení až se naučila oživovat. Výprava vyrazila. Skoro vsichni zemřeli, hned však byli oživeni a dostali novou zbroj a zbraně. Mordor po boku s Gondorem. Všichni proti drakovi. I druha vyprava byla skoro cela umřela, ale drak již byl vážně zraněn. Krafti ani hrdinové však nepolevili a bojovali dál. A nakonec zvítězili.
Nebylo to však vítězství hrdinů. ale vítězství kraftů. Bez nich by to hrdinové nikdy nedokazali. To krafti zachranili svět. Oprostili se od světských statků a hromadění majetku a nabídli své služby králi a lidu. Nezištně. To bývaly časy. Tenkrat kraftům na světě záleželo. Měli blízko k hrdinům. Rozuměli jim. Nehromadili majetek. Časy se však změnily.
Malby se nedochovaly neb shořely v dračích plamenech.

    Hledáni (Meč Ringil)
        Vytouženou metou tohoto questu je bájný meč Ringil. Všichni po něm touží. Každý ho chce. Své majitele však zatím přivedl pouze do záhuby. Jak jeho majitele dávné, tak i ty v poslední době. Tento meč byl dlouho ztracen, až teprve mocný kouzelnik Gandax ho získal pro statečné bojovníky Gondoru. Meč mu však po krátké době zastřel mysl a Gandax se oddal síle Temna. Posléze začal Ringil nosit válečník John. Jak se bájný meč dostal k němu nám není známo. Známo však je, že tento valečník se Ringilu vzdal (možná ze strachu z jeho moci a z možného pomatení mysli) a prodal ho jinému válečníkovi. Odpornému Mordorovi, jenž si říkal Darkness. I toho Ringil přivedl do záhuby a zemřel se svými druhy na dně Shagaru. Nakonec se tento meč vrátil zpět do Gondoru.
       Nyní ho vlastním já, trpasličí válečník a Guild Master Rohanských Jezdců - Marek C. Co mi Ringil přinese ukáže jen čas. Každopadně však děkuji guildě a přatelům, kteří mi pomohli ho získat.
        Nejprve s Masuritama pro mapku, s nákresem kde vlastně dungeon je.
        Vítězná sestava
        Vítězná sestava s jmény


    Vyhledáni (Zlatá Otep)
        Quest pro Rangery. Nalézt Zlatého mustanga, který hleda Zlatou otep. Tu mu donést. Mnozí splnili.

    Drifusova hrozba
        Mocný pán Mordoru Morghul seslal svého generála Drifuse plenit Gondorská města. Zkáza byla hrozná. Drifus byl takřka nesmrtelný, zbraně ani kouzla ho nezraňovaly. Jeho slabina ležela na dně dungeonu. Dodnes se zkušení hrdinové chvějí při vzpomínce na tehdejší krveprolití. Hrozba stále trvá.

    Dread lordi
        Masivní útok nekromancerů na Hobitín. Dva dny bylo toto mestečko v zajetí nekromantů. Hrdinové střídavě město dobíjeli zpět a opět ho ztráceli. Po zabití hlavního nekromanta se zbytek s hanbou stáhnul a již se neukázali.

    Hledání (Útok elementálů)
        Elementalové (zejmena rock) obsazují veškeré doly na Morii. Gondorské i Mordorské. Pohroma? Krafti se rozčilují, že nemají kde kopat. Hrdinové jásají nad přívalem bojových zkušeností a majetku. Města víceméně nedobytá. Po elementálech přicházejí golemové. Zpočatku slabší, nakonec i mitril golemové. Něco hledají. Ze samého nitra Země se ztratili bájné krumpáče. Prý jsou schopné zvyšit umění kraftů v kopání a tavení rud. Po těžkých bojích v Mordoru i Gondoru jsou krupáče získány a jeden získal slovutný řemeslník Šikula a druhý Morghulův pochlebovač Hitman.

    Obsazené mlýny
        Poplach v Mordoru i Gondoru jsou obsazeny mlýny Gladiator Lordy a minotaury! Všichni do zbroje! Quest, který asi měl mit pokračování, ale doposud neměl. Velika bitva. Vyhráli zejmena looteři. Ziskem byl rudý mlýnský kámen. Těšíme se na Happy End.
       Shluk přeživších.

    Bájný jednorožec
        Bardi o něm zpívali. Někdo ho někde zahlédl, ale rázem se po něm země slehla. Byl nepolapitelný. Až do onoho dne kdy ho nalezl Jezdec jménem Levin. Možná zvlaštní odér vychazející kraftovi z úst nebo to byla síla osobnosti přiměli Jednorožce neutéct. Překrasná tamerka Růženka dvě a půl hodiny Jednorožce přemlouvala než přijal ohlavku z jejich rukou. Cela guilda se na něm projela. Každý se zamiloval do atypické chůze. Mordoři i Gondoři zaviděli. Bůh chraň Rohanské Jezdce.
        Zdlouhavé tamování.
       Jednorožec v guild ohrádce.
        Pyšnící se guild master na Jednorožci

    Haradirovo selátko
        Žebrák Heradir žvatlá spoustu nesmyslů, my mu však věříme a nabízíme pomoc. Nacházíme hostinského, ten si však na prasátko, které dluží Hardirovi nevzpomína. Pamět mu pročisti po splnění menšího úkolu čarodejnice Rachel. Hostinský nás však úkoluje dál. Zabít Zlou Dryádu. Jako důkaz mu přinášíme její Rare luk. Dostáváme slibované prasátko a neseme ho Hardirovi. Chyba však byla, že jsme tím pověřili nenažraného krafta Levina, který prasátko celé zkonzumoval. Začínáme znova. Na konci po mnoha dalších útrapách čeká kladívko +10% BS. Alternativní odměny: Pero insribce, kniha inscribce.

    Útok pirátů
        Hobitín napadli piráti. Nikdo je nezna a sou velice silní. Ekonomika v troskách. Drancují, vypalují a znasilňují. Vytlačíme je z města a za chvíli jsou v plné sile zpět. Nachazime kapitána pirátů. Je zabit. Útok neustáva. Zabíjíme Generála pirátu a nacházime mapku k jejich tajné základně. Základna lehla popelem. Velitel pirát zabit. Zbyl po něm Neznámý plášt (ani NB, ani rare, ani magicky). Quest jistě dál pokračuje, stále čekáme...
        Tak takhle vypadá ten Neznámý plášť.


    Jeskyně
        Doposud nejkomplikovanější quest. Malkorův syn je otráven cizokrajným škorpionem. Umírá. Malkor zná lokaci Jeskyně poznaní, ale zajíma ho pouze jeho syn. Nabízíme pomoc. Vyhledáváme léčitelku Dalmaru. Shaníme potrebné ingredience. Hledáme Dalmařiného davného milence Pepeho. Nalezáme ho a neseme mu od Dalmary vzkaz. Cesta se komplikuje. V patách nám jsou další hrdinové. Je třeba vypěstovat specialní odrůdy zlatých klasů. Farmaříme a hlídáme naše klasy. Blížíme se ke konci. Bože chraň nás, musíme pozabíjet 30 bělostných koní. Protijed je hotov a Malkorův syn na posldní chvíli zachráněn. Jeskyně poznání na nás čeká. Mág Ebenezum a warioři Marek C. a Desperados jsou první, kdo tento ůkol splnili. HURÁ!
       Farmaříme a hlídáme naše klasy.
        Dalmařina roba

    Vánoce s Místokrálem
        I na "Štedrý den" dokáže mistokrál povolat do boje. A mnozí poslechnou. Mnoho nas vyrazilo, ale jen pět dungeon došlo. Odměna se se silvestrem nedala srovnat. neb na vánoce dostal každý odměnu 50k Gp. Každý, kdo vyrazil. Nebylo rozdílu mezi tim, kdo došel až do konce a kdo ne. Odměnou nám budiž sláva!
       Seřazeni bojovat za krále, mistokrále...

    Strachotřas
        Je to tu i zlodějům se naskytla možnost získat artefakt. je jím bajný kryss Strachotřas. Zlodějí šílí, hledají mrtvolu s mapkou k bájnému místu. Zloděj Shadow Fox s pomocí svých přátel a Rohanských Jezdců mapku nalézá a po mnoha utrpeních Strachotřas získáváme.
       Aenova výpověď.

    Kniha nemrtvých
        Bože ochraňuj krále i prostý lid. Vše žívé je v nebezpečí! Nemrtví válečníci a deméní drancují Hobitín. Zase. Nejen Rohanští Jezdci burcují do zbraně. Nemrtví jsou vyhnání, ale během několika hodin jsou zase zpět. Vyháníme je znova a znova. Marná to snaha. Patráme v knihovně. Zjišťuji, že kniha není dobrá k jídlu. Beru další knihu a hodlám ji vařit. Namyšlení učenci mne vyhání ven z knihovny. Du si zabít pár skřetů. Ostatní po hodinách usilovné práce v knihovně nalézají zaprášený svitek, který nam poodhaluje část tajemství o mocném nekromancerovi a jeho Knize nemrtvých. Kniha je ukryta v Shagaru. Mnozí se vydavají na cestu pro ní. Mnozí umírají. Truhlu nacházíme prázdnou. Rangeři zkoumají stopy na podlaze a zjišťují, že zde byla (pravděpodobně náhodou) guilda Heroes.
Zklamaně se vracíme domů. Ale skutečnost je horší než naše očekávání. Kniha nemrtvých ovládla mysl i srdce nepříliš udatných hrdinů z Heroes. Ti nás o pár dnů později v přesile a ze zálohy přepadají v dungeonu Mahat. Naše válečné umění i hrdinství je však větší než jejich. Zrádce Gondoru pobíjíme a přeživší bídáky vyháníme do Mordoru. Gondor je zachráněn. Nemrtví vyhnáni. Nastavává válka s odrodilci slučujícími se pod jmenem guildy HELLS. Válku vyhráváme. Hells zaniká. Sláva.
    Velikonoční Turnaj
        Fanfáry zní, bubny duni, země se chvěje. Ze všech konců Středozemě se sjiždějí hrdinové na Velikonoční turnaj. Gondor i Mordor. Warior i kraft. Kazdý chce chce přihlížet. Mnozí chtějí bojovat. Jen nejsilnější přežíjí. Ve všech týmech může být jeden zástupce od každého povolání. Warioři brousí meče a halapartny. Magové ukládají manu do holí. Klerici perou obvazy. Rangeři vyrábějí šípy ze vzácných dřev. Zloději namáčejí zbraně do jedů. Artefakty a magické zbraně jsou zakázány. Proti sobě stanuli čtyři týmy. MiB v mitrilu a elvenu. Rohanští Jezdci v adamantiu kombinovanem mitrilem a elvenu. Masurita a Smišený tým v adamantiu a elvenu s ebenem. Klání začíná. Hned první zápas proti sobě favorité turnaje. MiB a Jezdci. Dívky šílí, muží mlátí korbely. START! Bitva začína. Po chvili se magové valí v krvi s otiskem mitrilu v mozku, Bitva graduje. Mordorský ranger se vali v krvi stejně tak jejich zloděj. Warior Darkness a klerik Scout odolavaji 12 minut soustavnému útoku čtyř Jezdců. Bravo! Nejeden panoš se do Scouta zamiloval. Nejedna divčina zahřeje Darknessovo lože. Nakonec oba padají mrtví k zemi. Ale za své hrdinství byli navráceni mezi žívé. Panošům a fanynkám se ulevilo. Další zápasy byly krátké, ale hrdinství obrovské ve všech týmech.
Pořádí:
   1* Rohanští jezdci
   2* MiB
   3* Smíšený tým
   4* Klan Masurito
        Návrhy šerp pro vítěze. Naštestí vyhrál první návrh.
       Vybírání rare zostrichů (odměna za první a druhé místo).
        Poturnajová předvaděčka v Hobitíně.

    Belegův Luk
        Nový Marghůluv kapitán Vykonavatel hledá Zlatého mustanga. Nesmí jej ziskat. Tak pravil kral Gondoru. Mustanga nalezáme a odvadíme ho králi. Ten nám vypráví o bájném Belegově luku, který drží jistá tajná sekta.. Každý ranger ho chce. Bohužel historku zaslechl i Vykonavatel a vše prozradil Mordorům. Jsou nam v patách. Uprostřed bitvy se sektou nás zezadu napadnou Mordoří. Mnozí z nás umírají. Přeživší válečníci Marek C a Nillwasen burcují gondorský lid. Mnoho gondorů se bojí. Jezdcům přispěchavají na pomoc rangeri Insegrim a Spite. I nekteri Neznabozi pomohou. Mordoři jsou na hlavu porazeni. Stejně tak sekta. Ziskáváme Beleguv luk, podivnou masku a Tajemný Roh. Artefakty se nám snažili ukořistit Gondorští zrádci, budouci Mordoři HELLS. Nedáváme se. Roh zdobí guildu. Masku dostala guilda Vykonavatelé za pomoc se Zlatým mustangem a Belegův luk obdrželi oba přítomní rangeři.
        Spite s Belegovým lukem v celé své parádě.

    Hledání pozůstatků Argerionova předka
        V poušti v okolí Umbaru jsme nalezli podivného obchodníka, jehož předek zahynul v boji s Krakenem. Argerion hledá pozůstatky svého děda celý život a je ochoten nás štědře odměnit uspějeme li tam, kde on zklamal. Vydáváme se na cestu. Ovšem nejsme samotní. Daleko před námi se nachází 10ti členná mordorská výprava, která nám chce odměnu ukrást. Pospícháme a na Ostrove Nářků Mordory doháníme. Následuje líty boj. Deset na deset. Méně disciplinovaní Mordoři se rozprchnou. Chybí jim disciplína a velení. Inu co by od nich trpalík mohl čekat jiného, že? Každopádně za zmínku stojí hrdinný odpor rangera Nagashe a krásný loot z Darknesse. Mordoři poraženi pokračujeme dál. Na rozlehlém ostrově nacházíme Starou rybářku. Vypadá velmi zachovale a možná právě proto mi po chvíli Aen bere slovo a začíná s ní laškovat. Pochvíli se dozvídáme, že vlastní prsten po Argerionově dědovi, ale že ačkoliv je nám velice vděčná za záchranu života, tak nám onen prsten dá pouze za masku, ktérá se nachází na jiném ostrově ve vlastnictví obra. Ačkoliv se Aen nerad loučí, odcházíme a po těžkém boji Gladiátor Lorda zabíjíme a nacházíme masku. Rybářka je tou dobou však již mrtvá. Dostali ji malí krakeni. Když jsme nejmenovaného klerika od seschlé rybářky odtrhli a prohledali ji (popravdě Gotrek ji spiše osahával) nalezli jsme prsten a deníček. Prsten jsme donesli Argerionovi, který nám vyplatil odměnu. Sláva. Jen Aen pláče. Rozdělíme odměnu a přečtem deník. Jdeme Rybářku pomstít. Bohužel časový limit vypršel a Rybářka zůstala nepomstěna. Škoda, nevěděli jsme , že nemáme čas.
       Víceméně startovní sestava + kolemjdoucí.
       Nalezení masky.

    Turnaj - Leden 2004
        Turnaj týmů - zúčastnilo se šest týmů. 2x gondorský tým (dle leaderů - MarekC, Ghost Dog, Narlend, Dobromil) a 2x Mordorský (Juri a El Diablo). Hrdinové přisli nazí a výbavu obdrželi (obsid brnka a ada/eben zbraně). V dvou základních skupinách se bojovalo každý s každým a posléze finále a semifinále. Po bojích s nichž některé byly težsí jiné lehčí jsme turnaj zvítězili. Sláva. Arénu budou zdobit (?) naše sochy.
   1* Tým Marka C.
   2* Tým Ghost Doga
   3* Tým Juriho
   4* Tým Dobromila
       Víceméně startovní sestava + kolemjdoucí.
       Nalezení masky.
Průběžně snad doplním nové questy, popř. si vzpomenu na další staré.
M.