Kodex

   Členove guildy musi dodržovat pravidla Morie a respektovat všechna rozhodnutí GM Teamu.

   Každy člen reprezentuje guildu, podle toho by se měl oblékat, hovořit a především jednat

   V žádném případě nelootujeme spolubojovníky! Členové nesmí vynášet interní informace         mimo guildu.

   Neúčastníme se smíšených výprav. Jsme Rohanští Jezdci, Mordor je náš nepřítel!

   Každý člen je povinnen dbát nařízeni GM guildy a starších členů.